f8091000de3f026d209837e21bc2e700_L

6 روش برای بازاریابی چریکی

آنچه در این مقاله می خوانید :

طرح بازاریابیguerrilla(پارتیزان)-چريكي
این طرح بیش از اینکه  مجموعه ای از باید و نباید ها باشد،یک نوع نگرش است.نگرشی که به تحویل موثر و به یاد ماندنی اطلاعات تاکیید دارد.

روش اول:هدفمند بودن
این گروه از بازاریابان به این طرح به عنوان خواست ها و نا خواست های ذهنی نمینگرند،بلکه بدان به عنوان یک ابزار استراتژیک برای رسیدن به اهداف مشخص نگاه می کنند. اساس تصمیم گیری آن ها میزان تاثیرگذاری طرح هایشان در برقراری ارتباط پیامی دلخواه برای مخاطب خاص می باشد.
این طرح با با یک برنامه ریزی آغاز میشود که بر اساس تحلیل دقیق پیام،مخاطب و رقابت صورت می گیرد.

روش دوم:تشخیص-شناسایی
این گروه از بازاریاب ها گم شدن در ازدحام را قبول ندارند. آن ها معتقدند بهتر است کنار بایستند و شناخته شده باشند،تا اینکه در رقابتشان اشتباه گرفته شوند.
آن ها تشخیص می دهند که مشریانشان و چشم اندازشان با هزاران هزار پیغام رقابتی بمباران میشود.بنابراین آن ها رنگ ،شکل حروف و طرح بندی ای را بر میگزینند که آن هارا متمایز سازد،تصویری که به راحتی شناسایی شود وپیا م های مورد نظررا ابلاغ کند و ارزش ها را عینا بازتاب کند.تصویر هایشان ،تصویری پایدار در سراسر بازاریابی ها  ترسیم میکند .ثبات آن با استفاده از ترکیب رنگ منحصر به فرد،حروف و طرح بندی در سرتاسر چاپ آن و تعامل اینترنتی حاصل می شود.این پایداری و ثبات تاثیری چند برابر از هزینه بازاریابی صرف شده به ارمغان می آورد.

روش سوم:خوانایی
طرح بازاریابی چریکی، طرحی است موافق و مساعد خواننده(به دلخواه خواننده)(صمیمی با خواننده)آن ها تشخیص می دهند خوانندگان شتابزده هستند و اینکه هر چیزی که با روان خوانی تداخل داشته باشد ،در انتقال پیام کارشکنی ایجاد می کند.
آن ها با اهمیت دادن به شکل و اندازه حروف و انتخاب فضای خالی میان خطوط ،عمل خواندن را تسهیل می بخشند.آن ها انرژی زیادی را صرف فاصله گذاری،هانین گذاری(خط فاصله گذاشتن)و نقطه گذاری  میکنند.آن ها به د قت  از وجود شکاف های طرح ممانعت به عمل می آورند،شکاف هایی چون قراردادن همه ی کلمات در قالب بالایی و یا استفاده ی گزاف از متن سفید در مقابل زمینه ی سیاه یا خاکستری .
رنگ آمیزی هرگز نباید در روان خوانی تداخل ایجاد کند.

روش چهارم-تاکید
موافقان بازاريابي چريكي می دانند چه زمانی نجوا کنند و چه زمانی فریاد بزنند. آن ها از این طرح استفاده میکنند  تا به خوانندگان کمک کنند که ایده های حائز اهمیت را از حقایق تکمیلی تمییز دهند. این افراد از ابزارهای تاکیدی به منظور شفاف سازی آنی محتوای پیغام استفاده می کنند.

روش پنجم-سادگی
طرح بازاريابي چریکی به منظور ساده سازی طراحان این نوع بازاریابی تشخیص میدهند که خوانندگان امکان دارد به سرعت علاقه ی خود را در حین خواندن متن های طولانی از دست بدهند،متونی چون مقالات،خاطرات،روزنامه ها،پروپوزان ها. بابراین،آن ها با علاقه می خواندند.با استفاده از انقصال اطلاعات به قسمت های قابل کنترلbite-sized-chunkکه با به کار گرفته شده از تکنیک هایی همچون segue,subhead,list,sidebarبرقرار نگه می دارند.
سادگی  موانعی را نیز به همراه دارد. این دسته از بازاریابان  عقیده دارند کهless is moreدر شرایطی که بنابرتاکیید است. آن ها قبل از اعمال نوع ،اندازه،سبک و رنگ حروف احتیاط و بصیرت زیادی را صرف میکنند.
آنها معتقدند که یک عکس مشهور بیشتر از سه عکس در حد متوسط ارتباط برقرار میکند.

روش ششم-ارتباط فوری
بازاریابی چریکی تصویری است .آنها میکوشند که کلمات وجملات را با روایت تصویری جایگزین کنند که این شامل نمودار ها ،نقشه ها لیست ها،نمودار های سازمانی،جداول و نوار های زمان میشود که در یک نگاه اجمالی  ارتباط برقرار میکنند.
بازاریابان چریکی میدانند که کلمات به تنهایی برای بازاریابی موفقیت آمیز،کافی نیستند .ارائه کلمات بایستی به اندازه خود کلمات به خوبی و با ظرافت ایفا شود.آن ها می دانند که این طرح یک رمز است نه یک درمان ، بلکه این طرح یک رقابت تجاری اساسی است که میتواند در شرایطی که منابع به درستی انتخاب شود و به طور مناسب بهره برداری شود،تسلط یابد.